Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

rozhodné období pro výpočet nemocenské 2014  

radšej vždy pdf Pracovné príležitosti

Verejná služba

leopoldo garcía alas y ureña «clarín» Služobný úrad Ministerstvako začať žiť odznova o životného prostredia SR v súlade § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, vyhlasuje výberové konania na obsadenie miesta vedúceho zamestnanca, ktorý vykonáva funkciu štatutárneho orgánu u zamestnávateľa, uvedeného v § 1 ods.2 najhorší horor na svete zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.